CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: ₹ 4,991,391,819,516,624 ||| 24h vol: ₹ 8,009,911,034,969 ||| crypto assets: 1086

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
473 Utrust (UTK) 0.90
$0.01
-6.47936%
6.62429%
 0.00000132708₹ 143,598,294 
₹ 405,358,242 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
500,000,000 
$0.29
$0.32
UTK Utrust =
INR

UTK/AUD - A$ 0.02
UTK/BGN - 0.02 лв.
UTK/BRL - R$ 0.06
UTK/CAD - C$ 0.02
UTK/CHF - Fr. 0.01
UTK/CNY - CN¥ 0.08
UTK/CZK - 0.30
UTK/DKK - kr. 0.08
UTK/EUR - 0.01
UTK/GBP - £ 0.01
UTK/HKD - HK$ 0.09
UTK/HRK - kn 0.08
UTK/HUF - Ft 3.82
UTK/IDR - Rp 176
UTK/ILS - 0.04
UTK/INR - 0.90
UTK/JPY - ¥ 1.28
UTK/KRW - 14.74
UTK/MXN - Mex$ 0.27
UTK/MYR - RM 0.05
UTK/NOK - kr 0.12
UTK/NZD - NZ$ 0.02
UTK/PHP - 0.60
UTK/PLN - 0.05
UTK/RON - lei 0.05
UTK/RUB - 0.85
UTK/SEK - kr 0.11
UTK/SGD - S$ 0.02
UTK/THB - ฿ 0.38
UTK/TRY - 0.08
UTK/USD - $ 0.01
UTK/ZAR - R 0.21
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
473
2020-05-25
0.94 0.97 0.89 0.90-6.47936%
6.62429%
 0.00000132708₹ 143,598,294 
₹ 405,358,242 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
446
2020-05-24
0.98 0.99 0.96 0.990.413525%
16.9275%
 0.00000143196₹ 125,035,615 
₹ 443,307,558 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
447
2020-05-23
0.95 0.98 0.95 0.983.09111%
20.5484%
 0.00000140034₹ 100,285,977 
₹ 442,035,936 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
454
2020-05-22
0.87 0.95 0.86 0.9510.286%
21.0045%
 0.0000013598₹ 187,937,580 
₹ 428,198,559 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
475
2020-05-21
0.88 0.89 0.85 0.86-2.38062%
1.44791%
 0.00000124926₹ 143,287,990 
₹ 388,298,627 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
476
2020-05-20
0.89 0.90 0.88 0.880.174644%
10.8145%
 0.00000122694₹ 169,679,913 
₹ 397,704,568 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
481
2020-05-19
0.84 0.89 0.84 0.884.27326%
27.6752%
 0.00000119391₹ 107,988,242 
₹ 394,988,901 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
482
2020-05-18
0.84 0.87 0.83 0.850.675802%
22.592%
 0.00000114668₹ 116,585,039 
₹ 381,096,882 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
475
2020-05-17
0.81 0.84 0.81 0.844.13938%
19.8083%
 0.00000114988₹ 78,861,470 
₹ 380,102,948 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
482
2020-05-16
0.78 0.81 0.78 0.813.75889%
10.5052%
 0.0000011412₹ 85,399,639 
₹ 365,231,056 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
492
2020-05-15
0.87 0.87 0.78 0.79-8.81208%
0.0690735%
 0.00000110442₹ 70,286,914 
₹ 353,923,259 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
469
2020-05-14
0.80 0.87 0.80 0.867.37565%
11.8883%
 0.0000011695₹ 59,113,441 
₹ 385,669,021 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
478
2020-05-13
0.69 0.80 0.68 0.8017.1306%
8.13507%
 0.0000011448₹ 128,787,436 
₹ 360,216,580 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
512
2020-05-12
0.69 0.69 0.68 0.68-0.0585144%
-6.32124%
 0.00000102748₹ 64,602,331 
₹ 307,290,628 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
500
2020-05-11
0.72 0.72 0.68 0.69-3.62328%
-8.32757%
 0.00000105323₹ 58,119,176 
₹ 309,240,649 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
499
2020-05-10
0.68 0.72 0.67 0.72-3.91603%
-1.61236%
 0.00000108331₹ 73,115,538 
₹ 323,316,011 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
505
2020-05-09
0.78 0.78 0.75 0.75-4.19259%
-2.49413%
 0.00000102903₹ 113,334,373 
₹ 336,827,572 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
493
2020-05-08
0.77 0.78 0.76 0.781.91689%
0.564317%
 0.00000103801₹ 79,708,845 
₹ 352,172,073 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
492
2020-05-07
0.73 0.77 0.73 0.773.19866%
1.30027%
 0.00000103468₹ 95,062,572 
₹ 347,798,561 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
497
2020-05-06
0.74 0.77 0.74 0.762.81233%
-4.34184%
 0.00000106173₹ 94,835,938 
₹ 340,048,084 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
502
2020-05-05
0.74 0.75 0.73 0.73-2.5613%
1.38792%
 0.00000107433₹ 43,423,719 
₹ 329,870,331 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
494
2020-05-04
0.73 0.75 0.71 0.752.76968%
3.70152%
 0.00000111355₹ 96,478,726 
₹ 339,253,536 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
497
2020-05-03
0.78 0.78 0.73 0.74-3.70084%
2.44683%
 0.00000109392₹ 116,866,445 
₹ 331,539,567 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
493
2020-05-02
0.78 0.78 0.76 0.77-1.27558%
8.78219%
 0.00000113254₹ 88,911,848 
₹ 345,771,843 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
487
2020-05-01
0.76 0.81 0.76 0.781.89559%
11.7834%
 0.00000115742₹ 57,020,783 
₹ 351,556,095 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
488
2020-04-30
0.79 0.80 0.75 0.77-2.40598%
13.1846%
 0.00000115155₹ 64,855,509 
₹ 344,413,595 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
493
2020-04-29
0.72 0.79 0.71 0.799.2346%
19.17%
 0.00000117558₹ 77,796,216 
₹ 354,951,223 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
496
2020-04-28
0.74 0.74 0.73 0.73-1.2144%
8.49192%
 0.00000122465₹ 93,050,322 
₹ 326,864,739 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
489
2020-04-27
0.73 0.74 0.72 0.742.53515%
15.3713%
 0.00000124534₹ 101,872,778 
₹ 332,110,122 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
497
2020-04-26
0.71 0.74 0.70 0.720.969426%
6.79224%
 0.00000122999₹ 64,847,742 
₹ 323,019,199 
0.00%
0.00%
 450,000,000