CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: ₹ 17,615,359,957,303 ||| 24h vol: ₹ 4,824,710,541,962 ||| crypto assets: 1012

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
342 Utrust (UTK) 1.33
$0.02
-3.42139%
-6.25233%
 0.00000210852₹ 1,389,549,113 
₹ 599,575,101 
0.03%
0.00%
 450,000,000 
500,000,000 
$0.46
$0.51
UTK Utrust =
INR

UTK/AUD - A$ 0.03
UTK/BGN - 0.03 лв.
UTK/BRL - R$ 0.08
UTK/CAD - C$ 0.02
UTK/CHF - Fr. 0.02
UTK/CNY - CN¥ 0.13
UTK/CZK - 0.43
UTK/DKK - kr. 0.13
UTK/EUR - 0.02
UTK/GBP - £ 0.01
UTK/HKD - HK$ 0.15
UTK/HRK - kn 0.13
UTK/HUF - Ft 5.65
UTK/IDR - Rp 261
UTK/ILS - 0.07
UTK/INR - 1.33
UTK/JPY - ¥ 2.03
UTK/KRW - 21.69
UTK/MXN - Mex$ 0.36
UTK/MYR - RM 0.08
UTK/NOK - kr 0.17
UTK/NZD - NZ$ 0.03
UTK/PHP - 0.94
UTK/PLN - 0.07
UTK/RON - lei 0.08
UTK/RUB - 1.19
UTK/SEK - kr 0.18
UTK/SGD - S$ 0.03
UTK/THB - ฿ 0.56
UTK/TRY - 0.11
UTK/USD - $ 0.02
UTK/ZAR - R 0.28
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
342
2019-11-13
1.37 1.37 1.33 1.33-3.42139%
-6.25233%
 0.00000210852₹ 1,389,549,113 
₹ 599,575,101 
0.03%
0.00%
 450,000,000 
341
2019-11-12
1.38 1.38 1.34 1.37-0.852893%
-3.31641%
 0.0000021677₹ 1,466,127,988 
₹ 615,955,486 
0.03%
0.00%
 450,000,000 
338
2019-11-11
1.46 1.46 1.38 1.38-6.0499%
-4.17827%
 0.00000219791₹ 1,839,345,940 
₹ 619,735,474 
0.04%
0.00%
 450,000,000 
328
2019-11-10
1.41 1.47 1.41 1.462.57028%
8.27855%
 0.00000226296₹ 2,140,071,680 
₹ 658,430,270 
0.04%
0.00%
 450,000,000 
327
2019-11-09
1.37 1.43 1.37 1.434.08218%
2.15403%
 0.00000226757₹ 1,194,192,384 
₹ 642,851,169 
0.03%
0.00%
 450,000,000 
334
2019-11-08
1.41 1.41 1.37 1.37-2.45608%
-7.14317%
 0.00000217427₹ 2,414,520,100 
₹ 617,334,748 
0.04%
0.00%
 450,000,000 
332
2019-11-07
1.38 1.44 1.38 1.411.59016%
1.40545%
 0.00000213235₹ 1,983,191,920 
₹ 635,079,776 
0.03%
0.00%
 450,000,000 
336
2019-11-06
1.40 1.41 1.38 1.38-1.38161%
-5.92159%
 0.00000207624₹ 1,809,286,238 
₹ 621,261,769 
0.03%
0.00%
 450,000,000 
337
2019-11-05
1.40 1.40 1.38 1.39-2.13824%
-9.78909%
 0.00000210388₹ 2,183,713,503 
₹ 627,531,866 
0.03%
0.00%
 450,000,000 
338
2019-11-04
1.35 1.45 1.34 1.425.72783%
-4.53966%
 0.00000213495₹ 2,005,598,653 
₹ 639,000,756 
0.03%
0.00%
 450,000,000 
346
2019-11-03
1.37 1.37 1.33 1.34-3.23747%
-8.4376%
 0.00000205167₹ 1,138,722,253 
₹ 601,097,306 
0.02%
0.00%
 450,000,000 
338
2019-11-02
1.46 1.46 1.39 1.39-5.10384%
-1.8311%
 0.0000021094₹ 898,490,130 
₹ 624,119,386 
0.02%
0.00%
 450,000,000 
325
2019-11-01
1.38 1.46 1.37 1.466.50553%
-7.92893%
 0.00000223889₹ 1,059,667,926 
₹ 658,469,160 
0.02%
0.00%
 450,000,000 
332
2019-10-31
1.48 1.48 1.39 1.39-6.43247%
-2.03719%
 0.00000211933₹ 46,686,402 
₹ 624,374,894 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
322
2019-10-30
1.56 1.56 1.46 1.47-5.44364%
8.27618%
 0.00000225968₹ 44,784,973 
₹ 662,750,377 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
317
2019-10-29
1.48 2.02 1.48 1.574.73586%
-1.09397%
 0.0000023357₹ 89,467,250 
₹ 704,328,263 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
321
2019-10-28
1.47 1.49 1.46 1.492.55442%
-6.41775%
 0.00000222678₹ 90,530,668 
₹ 671,439,698 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
323
2019-10-27
1.42 1.47 1.41 1.463.19582%
-7.39312%
 0.00000214817₹ 94,302,925 
₹ 656,275,497 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
319
2019-10-26
1.62 1.68 1.40 1.40-12.7561%
-9.42751%
 0.00000216159₹ 94,426,853 
₹ 631,361,948 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
299
2019-10-25
1.49 1.58 1.45 1.5815.1521%
1.81694%
 0.00000259603₹ 107,837,082 
₹ 711,956,008 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
307
2019-10-24
1.37 1.40 1.36 1.402.97131%
-13.4456%
 0.00000263152₹ 200,278,405 
₹ 631,185,896 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
309
2019-10-23
1.57 1.57 1.35 1.35-14.2441%
-6.7302%
 0.00000255547₹ 312,162,469 
₹ 607,944,745 
0.01%
0.00%
 450,000,000 
300
2019-10-22
1.60 1.60 1.59 1.59-1.12867%
8.3051%
 0.00000274017₹ 153,982,976 
₹ 714,194,834 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
298
2019-10-21
1.58 1.61 1.57 1.601.59844%
7.09743%
 0.00000274366₹ 259,476,978 
₹ 722,028,787 
0.01%
0.00%
 450,000,000 
294
2019-10-20
1.55 1.58 1.55 1.581.7641%
7.32711%
 0.00000271101₹ 202,503,493 
₹ 712,674,443 
0.01%
0.00%
 450,000,000 
298
2019-10-19
1.56 1.56 1.55 1.56-0.0879831%
4.99565%
 0.0000027396₹ 137,960,855 
₹ 701,149,535 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
297
2019-10-18
1.64 1.64 1.55 1.56-4.72555%
4.13854%
 0.00000275206₹ 179,658,063 
₹ 701,730,202 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
292
2019-10-17
1.50 1.65 1.48 1.6413.7196%
4.42657%
 0.00000284213₹ 134,336,174 
₹ 740,208,638 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
315
2019-10-16
1.47 1.47 1.44 1.46-0.474669%
-7.80598%
 0.00000254655₹ 112,537,813 
₹ 657,650,192 
0.00%
0.00%
 450,000,000 
311
2019-10-15
1.54 1.54 1.48 1.48-2.5344%
-0.558196%
 0.00000251323₹ 122,896,782 
₹ 665,043,953 
0.00%
0.00%
 450,000,000